Оголошення

Оголошення комунального поліграфічного підприємства Лисянської районної ради від 11.08.2017 року.

«Комунальне поліграфічне підприємство Лисянської районної ради здає в оренду виробничі приміщення площею до 351,6 кв.м розміщені за адресою вул. Академіка Івана Слєщинського (Ватутіна), 1, смт Лисянка.
Довідки за тел. 6-27-69»Оголошення від 09.08.2017 року

ОГОЛОШЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ


ДНІ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

з питань погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою,
працівниками юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській област
і


Час прийому - з 10:00 до 17:00
День тижня - Четвер
Місце проведення прийому - м. Черкаси бульвар Шевченка, 185,
та № кабінету - 536
№ телефону - 33-67-23Оголошення від 10.05.2017 року.


Відповідно до рішення Лисянської районної ради від 05.05.2017 №15-02/VII «Про проведення конкурсу щодо визначення опорних шкіл Лисянського району» оголошується конкурс по визначенню опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району.
Документи на участь у конкурсі в паперовому та електронному вигляді надають до 25.05.2017 року організаційному комітету (через відділ освіти Лисянської РДА) за адресою: смт Лисянка площа Миру,27, 4-й поверх.


[center]УМОВИ
проведення конкурсу щодо визначення опорних шкіл серед
загальноосвітніх навчальних закладів Лисянського району


Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №574 викладено в новій редакції Положення про освітній округ, внесено зміни до порядку створення освітніх округів та визначено умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів в рамках децентралізації.
Пунктом 6 Положення про освітній округ передбачено, що Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.
Округ - об’єднання навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту (далі - суб’єкти округу). До складу округу можуть входити навчальні заклади незалежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними (далі - опорні заклади), та міжшкільні навчально-виробничі комбінати. До діяльності округу можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

І Мета і завдання конкурсу


1. Конкурс щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району (далі – Конкурс) проводиться з метою створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, ефективного використання наявних ресурсів, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.
2. Завдання Конкурсу:
- створення єдиного освітнього простору;
- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;
- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільноїпідготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
- концентрація, раціональне та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на модернізацію та задоволення освітніх потреб учнів (вихованців);
- визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;
- поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

ІІ Організація проведення Конкурсу


1. Загальне керівництво підготовкою Конкурсу здійснює відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації.
2. Проведення Конкурсу здійснює комісія, створена районною радою.

ІІІ Умови проведення Конкурсу


1. Конкурс проводиться відповідно до даних умов та заходів забезпечення проведення конкурсу щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району, затверджених районною радою.
2. Для участі в Конкурсі загальноосвітні заклади надають до 25.05. 2017 року організаційному комітету (через відділ освіти Лисянської РДА) заявку щодо участі у Конкурсі, ілюстративні матеріали (відеопрезентації), опис проекту опорної школи (до 20 аркушів) з інформацією за напрямами: - кількість учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу та загальна демографічна ситуація на території;
- кількість прогнозованих філій, або населених пунктів, звідки планується підвіз учнів, враховуючи ті, що були приєднані в результаті реорганізацій; закриття;
- загальна кількість учнів, що будуть підвозитися до школи, у випадку визначення її опорною;
- здатність забезпечення на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання; наявні профілі навчання, поглиблене вивчення предметів в загальноосвітніх навчальних закладах;
- творчий портрет керівника опорної школи – особистий внесок у впровадження передових технологій, володіння комп’ютером, наявність особистих блогів, сайтів, публікації в педагогічній пресі, виступи на районних, обласних та Всеукраїнських педагогічних форумах, конференціях;
- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
- результати учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту наукових робіт МАУ, інших змагань та конкурсів;
- результативність діяльності педагогічного та учнівського колективу ЗНЗ
(місце в рейтингу ЗНЗ району за 3 останні роки);
- матеріально – технічна база закладу: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі), лабораторії; навчальні майстерні, класи з комп'ютерним і мультимедійним обладнанням; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека (укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, інвестиції в шкільну бібліотеку (обладнання комп’ютером, підключення до Інтернету), їдальня (вказати кількість посадочних місць);
- зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогів до місця навчання, роботи та місця проживання, маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з урахуванням відстані та приблизного часу в дорозі), необхідність придбання автобусів для перевезення учнів і педагогічних працівників;
- чіткий опис інвестиційних потреб опорної школи відповідно до переліку інвестиційних компонентів (заходи з енергозбереження, ремонт приміщень школи), обладнання, заходи необхідні для забезпечення інклюзивного навчання;
- план розвитку навчального закладу як опорного на 3 роки (матеріально-технічне забезпечення та надання освітніх послуг).
Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:
- освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;
- здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;
- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету);
- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
- зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

ІV Підведення підсумків Конкурсу


1. За підсумками Конкурсу комісія приймає рішення і рекомендує відібрані школи у якості опорних шкіл освітніх округів району.
2. Засідання комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від загального складу. Рішення комісії приймаються більшістю від загального складу.
3. Протокол засідання комісії та прийняття нею рішення з підведення підсумків Конкурсу є підставою для розроблення відділом освіти райдержадміністрації проекту рішення районної ради щодо створення освітнього округу шляхом об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні об’єднання з урахуванням визначених опорних шкіл.

Оголошення від 06.02.2017 року

Босівськаська сільська рада проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 2,2625 га для рибогосподарських потреб в адмінмежах Босівської сільської ради Лисянського району Черкаської області.
Перелік документів, які необхідно подати:
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
- пропозицію про вартість виконання робіт (в тому числі, про вартість робіт із землеустрою та виготовлення паспорту водного об’єкта) з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
Документи подаються в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати до якої подаються документи.
Переможець забезпечує підготовку лотів або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини 5 статті 135 та частини 5 статті 136 Земельного кодексу України.
Переможцем визнається учасник, який запропонує найменшу вартість послуг з виконання робіт із землеустрою та виготовлення паспорту водного об’єкта.
Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.
Пропозиції приймаються до « 15 » березня 2017 року.


Оголошення 2016 рік.
бесплатно софт портал без регистрации скачать фильмы качественные шаблоны для dle бесплатно